Nhà đất bán tại Hà Tĩnh

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Tỉnh/Tp: Hà Tĩnh. 116 bất động sản.

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
27/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
27/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
27/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
27/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH NHÀ ĐẤT TẠI XÃ VƯỢNG LỘC ...

1.2 Tỷ
274 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
26/09/2022 >> Chi tiết

PHÁ SẢN THANH LÝ NHÀ MÁY TẠI KKT VŨNG ÁNH

16 Tỷ
44000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
24/09/2022 >> Chi tiết

ĐẤT NỀN DỰ ÁN F0

5.5 Triệu/m²
198 m²
Can Lộc - Hà Tĩnh
23/09/2022 >> Chi tiết

BÁN ĐẤT QUY HOẠCH SÔNG ĐÀ MẶT ĐƯỜNG DƯƠNG TRÍ TRẠCH LỐI 2 LÊ DUẨN

3.6 Tỷ
126 m²
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

BÁN ĐẤT QUY HOẠCH SÔNG ĐÀ MẶT ĐƯỜNG DƯƠNG TRÍ TRẠCH LỐI 2 LÊ DUẨN

3.6 Tỷ
126 m²
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

BÁN ĐẤT QUY HOẠCH SÔNG ĐÀ MẶT ĐƯỜNG DƯƠNG TRÍ TRẠCH LỐI 2 LÊ DUẨN

3.6 Tỷ
126 m²
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

BÁN ĐẤT QUY HOẠCH SÔNG ĐÀ MẶT ĐƯỜNG DƯƠNG TRÍ TRẠCH LỐI 2 LÊ DUẨN

3.6 Tỷ
126 m²
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ TÂY ...

4.5 Tỷ
120000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết

HOT HOT HOT - ĐẤT ĐẸP GIÁ RẺ- ĐẦU TƯ SINH LỜI CAO CẦN BÁN NHANH TRANG TRẠI TẠI KỲ PHONG ...

2.55 Tỷ
100000 m²
Kỳ Anh - Hà Tĩnh
22/09/2022 >> Chi tiết
Nhà đất bán mới nhất Nhà đất bán tiêu biểu
Tin đã lưu