Nhà đất cho thuê tại Việt Nam

Sắp xếp

21,362 bất động sản.

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 77m2 giá 16 Triệu/tháng

16 Triệu/tháng
77 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh diện tích 49m2 giá 12 Triệu/tháng

12 Triệu/tháng
49 m²
Bình Chánh - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 78m2 giá 11.5 Triệu/tháng

11.5 Triệu/tháng
78 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11, Hồ Chí Minh diện tích 67m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
67 m²
Quận 11 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tân Phú, Hồ Chí Minh diện tích 53m2 giá 9 Triệu/tháng

9 Triệu/tháng
53 m²
Tân Phú - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 72m2 giá 9 Triệu/tháng

9 Triệu/tháng
72 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 83m2 giá 13.5 Triệu/tháng

13.5 Triệu/tháng
83 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tân Phú, Hồ Chí Minh diện tích 74m2 giá 7 Triệu/tháng

7 Triệu/tháng
74 m²
Tân Phú - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 55m2 giá 6.5 Triệu/tháng

6.5 Triệu/tháng
55 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 84m2 giá 13 Triệu/tháng

13 Triệu/tháng
84 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 105m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
105 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 105m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
105 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tân Phú, Hồ Chí Minh diện tích 70m2 giá 9 Triệu/tháng

9 Triệu/tháng
70 m²
Tân Phú - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 150m2 giá 15 Triệu/tháng

15 Triệu/tháng
150 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3, Hồ Chí Minh diện tích 116m2 giá 17 Triệu/tháng

17 Triệu/tháng
116 m²
Quận 3 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3, Hồ Chí Minh diện tích 70m2 giá 12.5 Triệu/tháng

12.5 Triệu/tháng
70 m²
Quận 3 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3, Hồ Chí Minh diện tích 70m2 giá 12 Triệu/tháng

12 Triệu/tháng
70 m²
Quận 3 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5, Hồ Chí Minh diện tích 96m2 giá 14 Triệu/tháng

14 Triệu/tháng
96 m²
Quận 5 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 55m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
55 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 115m2 giá 10.5 Triệu/tháng

10.5 Triệu/tháng
115 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11, Hồ Chí Minh diện tích 86m2 giá 20 Triệu/tháng

20 Triệu/tháng
86 m²
Quận 11 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 63m2 giá 8 Triệu/tháng

8 Triệu/tháng
63 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3, Hồ Chí Minh diện tích 84m2 giá 15 Triệu/tháng

15 Triệu/tháng
84 m²
Quận 3 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 112m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
112 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 115m2 giá 11.5 Triệu/tháng

11.5 Triệu/tháng
115 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6, Hồ Chí Minh diện tích 112m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
112 m²
Quận 6 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1, Hồ Chí Minh diện tích 91m2 giá 15.5 Triệu/tháng

15.5 Triệu/tháng
91 m²
Quận 1 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 115m2 giá 13 Triệu/tháng

13 Triệu/tháng
115 m²
Quận 8 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5, Hồ Chí Minh diện tích 70m2 giá 11 Triệu/tháng

11 Triệu/tháng
70 m²
Quận 5 - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết

Cho thuê căn hộ chung cư tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh diện tích 120m2 giá 12.5 Triệu/tháng

12.5 Triệu/tháng
120 m²
Bình Chánh - Hồ Chí Minh
18/11/2019 >> Chi tiết
Tin đã lưu